Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Iнформатики

У 1992 році професор Віталій Павлович Замостян почав розмови про створення кафедри комп’ютерних наук. Тоді лабораторія інформатики була підрозділом природничого факультету, так само, як і кафедра інформатики, створена 22 жовтня 1993 року. Кафедру очолив М. Глибовець. Тоді на кафедрі був єдиний штатний викладач – О. В. Олецький. Потім до кафедри приєдналися доктор технічних наук Синявськийо О.Л. і кандидати технічних наук Хмелевський Ю.М., Кислоокий В.М. погодились працювати на повну ставку кандидати фіз.-мат. наук Чичкань І.В., Спасителєва С.О., та на половину ставки колеги із факультету кібернетики: доктор фіз.-мат. наук Попов Ю.Д., кандидати фіз.-мат. наук Кулябко П.П., Проценко В.В., Биць В.В., Зубенко В.В., старший викладач Кравченко І.В. 8 жовтня 1993 року Вчена Рада НаУКМА (протокол № 28) ухвалила пропозицію природничого факультету про створення на факультеті кафедри комп’ютерних наук. Запропонований рівень викладання програмістських дисциплін був дуже високий. Їх читали професіонали, які входили до числа кращих викладачів Києва. Щоби зрозуміти тодішнє ставлення до Могилянки, наведемо кілька запитань із засідання методкомісії: «Як у попівському навчальному закладі можна готувати технарів?», «А схемототехніку ви в алтарі будете вивчати?». Довелося детально розповідати про викладацький склад, технічне забезпечення комп’ютерних класів, мережу, наукову школу М. Глибовця. Комп’ютерне і мережне забезпечення навчального процесу краще за те, яке було на багатьох факультетах університетів України, зокрема й ФІОТ КПІ. Знову позитивно сприяла приналежність М. Глибовця до наукової школи професора В. А. Анісімова. Вчена рада НаУКМА у 1995 році оголосила рішення про організацію першого набору студентів за спеціалізацією «комп'ютерні науки» на природничому факультеті (20 осіб). 1 вересня 2000 року з’являється наказ №264 про змін до штатного розпису НаУКМА щодо реорганізації департаментів у факультети. Починаємо роботу по створенню факультету на базі кафедри інформатики, яка на той час поповнилася хорошими кадрами, в основному вихованцями факультету кібернетики КДУ, кандидатами наук Франчуком О.В., Тригубом О.С., Волковичем С.В., Чичканем С.М., Ляшко В.І., які вже працювали на повну ставку, та сумісниками докторами фіз.-мат наук Перевозчиковою О.Л., Дорошенко А.Ю. і кандидатами фіз.-мат наук Кулябко П.П., Бублик В.В., Шило В.П., Норкіним Б.В. У лабораторію прийшла аспірантка Печкурова О.М., яка з часом стала викладачем кафедри. Деканом-організатором призначають М. Глибовця. З вересня 2015 року в зв’язку з прийняттям Закону "Про освіту" завідувачем кафедри за конкурсом обрано С. С. Гороховського

teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
067 238 79 16
teachers photo
Старший викладач
Кандидат технічних наук
Передбачає ознайомлення студентів з обчислювальним експериментом. В курсі розглядаються кілька етапів методу обчислювального експерименту: побудова математичної моделі; вибір наближеного (чисельного) методу розв’язку задачі (запис обчислювального алгоритму); програмування обраного алгоритму для ЕОМ; проведення розрахунків на ЕОМ; аналіз отриманих чисельних даних і уточнення моделі. Метою курсу є опанування студентами знань про сутність і механізми виникнення нелінійних процесів у живій та неживій природі, …
Планування проекту, оцінки вартості і планування. Засоби управління проектом. Фактори, що впливають на продуктивність і успіх. Метрики продуктивності. Аналіз можливостей і ризиків. Планування змін. Управління очікуваннями. Управління випуском продукції та конфігурацією. Стандарти процесу розроблення програмного забезпечення і реалізації процесу. Контрактні узгодження та інтелектуальна власність. Підходи до супроводу і довгострокового розроблення програмного забезпечення. Приклади реальних промислових проектів.
Курс передбачає вивчення парадигм функціонального програмування на прикладі мови Haskell. В курсі розглядаються основні методи і засоби конструювання функцій-програм та алгебраїчних типів даних. Студенти ознайомляться з системою типів мови Haskell, кортежами, списками, деревами і іншими структурами даних, в тому числі нескінченними, отримують теоретичні знання і практичні навички в роботі з монадами: Maybe, List, State, введення-виведення та синтаксичні аналізатор