Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Iнформатики

У 1992 році професор Віталій Павлович Замостян почав розмови про створення кафедри комп’ютерних наук. Тоді лабораторія інформатики була підрозділом природничого факультету, так само, як і кафедра інформатики, створена 22 жовтня 1993 року. Кафедру очолив М. Глибовець. Тоді на кафедрі був єдиний штатний викладач – О. В. Олецький. Потім до кафедри приєдналися доктор технічних наук Синявськийо О.Л. і кандидати технічних наук Хмелевський Ю.М., Кислоокий В.М. погодились працювати на повну ставку кандидати фіз.-мат. наук Чичкань І.В., Спасителєва С.О., та на половину ставки колеги із факультету кібернетики: доктор фіз.-мат. наук Попов Ю.Д., кандидати фіз.-мат. наук Кулябко П.П., Проценко В.В., Биць В.В., Зубенко В.В., старший викладач Кравченко І.В. 8 жовтня 1993 року Вчена Рада НаУКМА (протокол № 28) ухвалила пропозицію природничого факультету про створення на факультеті кафедри комп’ютерних наук. Запропонований рівень викладання програмістських дисциплін був дуже високий. Їх читали професіонали, які входили до числа кращих викладачів Києва. Щоби зрозуміти тодішнє ставлення до Могилянки, наведемо кілька запитань із засідання методкомісії: «Як у попівському навчальному закладі можна готувати технарів?», «А схемототехніку ви в алтарі будете вивчати?». Довелося детально розповідати про викладацький склад, технічне забезпечення комп’ютерних класів, мережу, наукову школу М. Глибовця. Комп’ютерне і мережне забезпечення навчального процесу краще за те, яке було на багатьох факультетах університетів України, зокрема й ФІОТ КПІ. Знову позитивно сприяла приналежність М. Глибовця до наукової школи професора В. А. Анісімова. Вчена рада НаУКМА у 1995 році оголосила рішення про організацію першого набору студентів за спеціалізацією «комп'ютерні науки» на природничому факультеті (20 осіб). 1 вересня 2000 року з’являється наказ №264 про змін до штатного розпису НаУКМА щодо реорганізації департаментів у факультети. Починаємо роботу по створенню факультету на базі кафедри інформатики, яка на той час поповнилася хорошими кадрами, в основному вихованцями факультету кібернетики КДУ, кандидатами наук Франчуком О.В., Тригубом О.С., Волковичем С.В., Чичканем С.М., Ляшко В.І., які вже працювали на повну ставку, та сумісниками докторами фіз.-мат наук Перевозчиковою О.Л., Дорошенко А.Ю. і кандидатами фіз.-мат наук Кулябко П.П., Бублик В.В., Шило В.П., Норкіним Б.В. У лабораторію прийшла аспірантка Печкурова О.М., яка з часом стала викладачем кафедри. Деканом-організатором призначають М. Глибовця. З вересня 2015 року в зв’язку з прийняттям Закону "Про освіту" завідувачем кафедри за конкурсом обрано С. С. Гороховського

teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
067 238 79 16
teachers photo
Старший викладач
Кандидат технічних наук
Різні аспекти розподілення обчислень: просторовий, часовий, функціональний і семантичний. Моделі та методи, пов’язані з основними елементами розподілення: керування, зв’язок і ресурси. Шляхи досягнення основних цілей розподілених обчислень і систем: зв’язок користувачів із ресурсами, прозорість доступу, відкритість і масштабність.
Структура банку й основні банківські операції, їхня автоматизація та інформатизація. Адаптація і подальше розширення САБ. Експлуатація автоматизованої банківської системи «СКАРБ».
Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок у галузі розробки та супроводі баз знань. Теоретичні знання студентів закріплюються розробкою проектів систем баз знань (СБЗ). Студенти опановують застосування засобів штучного інтелекту: продукційних наборів правил (зокрема Баєсівських мереж), логічного програмування та нейронних мереж. У своїх проектах СБЗ студенти займаються набуванням та формалізацією знань для СБЗ, подають та представляють знання у комп’ютері, …
Для того, щоб інформація у мережі була доступною для обробки машинами, вона повинна бути подана у формі, що буде їм зрозуміла. Технологія Semantic Web покликана вирішити цю задачу. Основна ідея полягає в тому щоб доповнити традиційні ресурси представлені в мережі чітко структурованими мета-даними що відкриє можливість для розуміння комп’ютерами про що йдеться в тому чи іншому документі що в свою …
Ознайомлення із сучасними технологіями візуального й об’єктно-орієнтованого програмування і набуття практичних навичок створення навчальних пакетів.