Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Iнформатики

У 1992 році професор Віталій Павлович Замостян почав розмови про створення кафедри комп’ютерних наук. Тоді лабораторія інформатики була підрозділом природничого факультету, так само, як і кафедра інформатики, створена 22 жовтня 1993 року. Кафедру очолив М. Глибовець. Тоді на кафедрі був єдиний штатний викладач – О. В. Олецький. Потім до кафедри приєдналися доктор технічних наук Синявськийо О.Л. і кандидати технічних наук Хмелевський Ю.М., Кислоокий В.М. погодились працювати на повну ставку кандидати фіз.-мат. наук Чичкань І.В., Спасителєва С.О., та на половину ставки колеги із факультету кібернетики: доктор фіз.-мат. наук Попов Ю.Д., кандидати фіз.-мат. наук Кулябко П.П., Проценко В.В., Биць В.В., Зубенко В.В., старший викладач Кравченко І.В. 8 жовтня 1993 року Вчена Рада НаУКМА (протокол № 28) ухвалила пропозицію природничого факультету про створення на факультеті кафедри комп’ютерних наук. Запропонований рівень викладання програмістських дисциплін був дуже високий. Їх читали професіонали, які входили до числа кращих викладачів Києва. Щоби зрозуміти тодішнє ставлення до Могилянки, наведемо кілька запитань із засідання методкомісії: «Як у попівському навчальному закладі можна готувати технарів?», «А схемототехніку ви в алтарі будете вивчати?». Довелося детально розповідати про викладацький склад, технічне забезпечення комп’ютерних класів, мережу, наукову школу М. Глибовця. Комп’ютерне і мережне забезпечення навчального процесу краще за те, яке було на багатьох факультетах університетів України, зокрема й ФІОТ КПІ. Знову позитивно сприяла приналежність М. Глибовця до наукової школи професора В. А. Анісімова. Вчена рада НаУКМА у 1995 році оголосила рішення про організацію першого набору студентів за спеціалізацією «комп'ютерні науки» на природничому факультеті (20 осіб). 1 вересня 2000 року з’являється наказ №264 про змін до штатного розпису НаУКМА щодо реорганізації департаментів у факультети. Починаємо роботу по створенню факультету на базі кафедри інформатики, яка на той час поповнилася хорошими кадрами, в основному вихованцями факультету кібернетики КДУ, кандидатами наук Франчуком О.В., Тригубом О.С., Волковичем С.В., Чичканем С.М., Ляшко В.І., які вже працювали на повну ставку, та сумісниками докторами фіз.-мат наук Перевозчиковою О.Л., Дорошенко А.Ю. і кандидатами фіз.-мат наук Кулябко П.П., Бублик В.В., Шило В.П., Норкіним Б.В. У лабораторію прийшла аспірантка Печкурова О.М., яка з часом стала викладачем кафедри. Деканом-організатором призначають М. Глибовця. З вересня 2015 року в зв’язку з прийняттям Закону "Про освіту" завідувачем кафедри за конкурсом обрано С. С. Гороховського

teachers photo
Завідувач кафедри інформатики, Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
teachers photo
Науковий керівник
Докторант факультету кібернетики
teachers photo
Старший викладач
Інженер-системотехнік
050 689 52 97
У курсі висвітлюються методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному і збірковому програмуванні: методи накопичення та організації повторно використовуваних компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур та бібліотеках класів, підтримка каркасів та багатоваріантних і вбудованих модулів, механізми перевикористання наборів компонентів та візуального програмування, моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Курс призначений для ознайомлення …
Курс передбачає набуття теоретичних та практичних знань в одній з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій – організації роботи з базами даних та інформаційними системами; основний наголос зроблено на реляційних базах даних. У ході навчання студенти отримають теоретичні знання та технологічні навички, що є необхідними для даталогічного та фізичного проектування автоматизованих інформаційних систем; ознайомляться з основними мовами запитів та вивчать …
Організація веб-орієнтованих інформаційних систем на основі клієнт-серверної архітектури. Програмування на стороні клієнта: HTML, CSS, JavaScript, AJAX. Основи програмування бізнес-логіки: PHP, огляд інших мов веб-програмування. Веб-застосування та бази даних. Виконання практичного проекту, спрямованого на побудову трирівневого веб-застосування.
У курсі розглядаються принципи застосування синтетичної теорії еволюції до розв’язання практичних задач. Дається комплексний розгляд сучасного стану теоретичних досліджень та галузей практичного застосування еволюційних алгоритмів. Вивчений матеріал закріплюється на практиці при розробці лабораторних робіт, а також укрупнених проектів, в тому числі групових.