Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Iнформатики

У 1992 році професор Віталій Павлович Замостян почав розмови про створення кафедри комп’ютерних наук. Тоді лабораторія інформатики була підрозділом природничого факультету, так само, як і кафедра інформатики, створена 22 жовтня 1993 року. Кафедру очолив М. Глибовець. Тоді на кафедрі був єдиний штатний викладач – О. В. Олецький. Потім до кафедри приєдналися доктор технічних наук Синявськийо О.Л. і кандидати технічних наук Хмелевський Ю.М., Кислоокий В.М. погодились працювати на повну ставку кандидати фіз.-мат. наук Чичкань І.В., Спасителєва С.О., та на половину ставки колеги із факультету кібернетики: доктор фіз.-мат. наук Попов Ю.Д., кандидати фіз.-мат. наук Кулябко П.П., Проценко В.В., Биць В.В., Зубенко В.В., старший викладач Кравченко І.В. 8 жовтня 1993 року Вчена Рада НаУКМА (протокол № 28) ухвалила пропозицію природничого факультету про створення на факультеті кафедри комп’ютерних наук. Запропонований рівень викладання програмістських дисциплін був дуже високий. Їх читали професіонали, які входили до числа кращих викладачів Києва. Щоби зрозуміти тодішнє ставлення до Могилянки, наведемо кілька запитань із засідання методкомісії: «Як у попівському навчальному закладі можна готувати технарів?», «А схемототехніку ви в алтарі будете вивчати?». Довелося детально розповідати про викладацький склад, технічне забезпечення комп’ютерних класів, мережу, наукову школу М. Глибовця. Комп’ютерне і мережне забезпечення навчального процесу краще за те, яке було на багатьох факультетах університетів України, зокрема й ФІОТ КПІ. Знову позитивно сприяла приналежність М. Глибовця до наукової школи професора В. А. Анісімова. Вчена рада НаУКМА у 1995 році оголосила рішення про організацію першого набору студентів за спеціалізацією «комп'ютерні науки» на природничому факультеті (20 осіб). 1 вересня 2000 року з’являється наказ №264 про змін до штатного розпису НаУКМА щодо реорганізації департаментів у факультети. Починаємо роботу по створенню факультету на базі кафедри інформатики, яка на той час поповнилася хорошими кадрами, в основному вихованцями факультету кібернетики КДУ, кандидатами наук Франчуком О.В., Тригубом О.С., Волковичем С.В., Чичканем С.М., Ляшко В.І., які вже працювали на повну ставку, та сумісниками докторами фіз.-мат наук Перевозчиковою О.Л., Дорошенко А.Ю. і кандидатами фіз.-мат наук Кулябко П.П., Бублик В.В., Шило В.П., Норкіним Б.В. У лабораторію прийшла аспірантка Печкурова О.М., яка з часом стала викладачем кафедри. Деканом-організатором призначають М. Глибовця. З вересня 2015 року в зв’язку з прийняттям Закону "Про освіту" завідувачем кафедри за конкурсом обрано С. С. Гороховського

teachers photo
Професор
Доктор фізико-математичних наук
teachers photo
Доцент
Доктор фізико-математичних наук
067 508 56 45
teachers photo
Старший викладач
Кандидат економічних наук
050 331 30 86
Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем управління базами даних (СУБД). На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СУБД MS Access. Розглядаються різноманітні програмні системи обробки соціально–економічної інформації, в тому числі розв’язуються слабоструктуровані задачі багатокритеріальної оптимізації за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ). Розглядається формалізація поняття інформації та здійснюється огляд трьох етапів процесу її обробки. …
Курс спрямований на вивчення методів та засобів розробки надсучасної інформаційної технології «Інтернет речей», яка дозволяє керувати різноманітними пристроями без втручання людей. ІоТ-технології створюють користувачам комфортні умови, полегшують виконання дій та можуть звільнити людей не тільки від рутинних, одноманітних дій, а й дій, які потребують досвіду та/або розумового напруження під час роботи або дозвілля. Під час опанування дисципліни студенти знайомляться з …
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення
Віруси, троянські коні, черв’яки. Проявлення вірусів. Загальні рекомендації щодо запобігання вірусному зараженню. Класифікація антивірусних програм. Засоби зберігання та відновлення інформації.
Метою курсу є ознайомлення студентів з архітектурою комп’ютерних систем та сучасними тенденціями її розвитку. Викладаються базові принципи будови фон-нейманівського комп’ютера, зокрема, типова схема виконання команд; основи двійкової арифметики, комп’ютерного подання чисел, вивчається стандарт IEEE 754 (формати одинарної та подвійної точностей). Розглядаються основи теорії операційних систем, базові теоретичні моделі комп’ютерних обчислень: скінченні автомати, машини Тьюринга, Поста, моделі РАМ і РАСП; аналізується …