Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Математики

Кафедра математики НаУКМА була створена влітку 1997 року на базі кафедри фіз.-мат. наук департаменту природничих наук університету. Кафедра забезпечувала викладання математичних дисциплін в усьому університеті, хоча структурно відносилась до департаменту комп’ютерних технологій. Першим завідувачем кафедри був відомий український алгебраїст професор Олександр Васильович Устименко, який значну частину свого часу перебував у відрядженнях, поглиблюючи співпрацю українських математиків з закордонними колегами (США, о. Фіджі, Великобританія, Об’єднані Емірати). Основну організаційну і наукову роботу на кафедрі здійснював (фактично керував нею) Юрій Вікторович Боднарчук. Ще один штатний викладач кафедри, Юрій Васильович Митник, займався методичним забезпеченням навчального процесу — розробкою навчальних програм, тематичних планів, тощо. Трохи згодом на кафедрі з’явився і четвертий штатний працівник — методист Софія Степанівна Мельник. З 1998 року на кафедрі почала працювати Ольга Степанівна Пилявська. Більша частина (позаштатних) викладачів кафедри була запрошена з університету Т.Г. Шевченка: поважний, з бездоганним каліграфічним почерком і строгою оцінкою студента з першого погляду Володимир Андрійович Вишенський, молоді Володимир Федорович Городній і Андрій Якович Оленко, ерудит і заядлий шахіст Плахотник В.В., флегматичний Володимир Васильович Любашенко із НТТУ КПІ, знаний Віктор Іванович Іваненко і молодий кандидат наук Володимир Григорович Шпортюк. Працювати було нелегко, але надзвичайно цікаво. Цьому сприяли корпоративний дух університету, харизматична постать першого президента НаУКМА Вячеслава Степаповича Брюховецького, всі ті новації (можливо, не завжди вдалі), які запроваджувались (Liber Art Education, рейтингова оцінка знань студентів, рейтинг викладачів, зроблений студентами після кожної сесії, і вивішений на дошці оголошень) і досить широке поле для творчості при розробці курсів та проведенні занять. Триместрова система навчання, тижні самостійної роботи змушували втиснути «стандартні» вузівські математичні курси в «нестандартно» меншу кількість годин і фактично розробляти нові програми та тематичні плани, зберігаючи при цьому цілісність, завершеність і цікавість курсу. Все це доводилось інколи робити «на вчора», з кожним роком удосконалюючи свою парадигму навчального процесу (в рамках загальноуніверситетських вимог), спочатку можливо поспіхом створену, систему контролю і оцінювання знань студентів, а також і сам курс. Із розвитком факультету інформатики з’явилось додаткове педнавантаження і можливість запрошенням нових викладачів, у 2000 році на кафедрі математики почали працювати Юрій Олексійович Захарійченко, Олексій Іванович Кашпіровський, проф. Володимир Іванович Лаврик. Володимир Іванович Лаврик — видатний вчений-математик, гідроеколог, гідродинамік, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1995 р., з 1984 по 2000 рр. завідувач відділу математичного моделювання та прогнозування водних екосистем Інституту гідробіології НАН України, дійсний член Української екологічної академії наук, спокійна, чемна, інтелігентна, щиросердечна, ввічлива, надзвичайно скромна, порядна Людина, прекрасний педагог. Про таких кажуть — віддав своє серце людям. Важливу роль викладачі кафедри математики відіграли у створенні департаменту довузівської підготовки (ДДП, потім НМЦ ДП). Починалось все взимку 1998 року з підготовчих курсів з математики для десятка школярів. В успіх курсів не дуже вірилось, але вже влітку перед вступними випробуваннями кількість слухачів різко зросла, надалі інтенсивно збільшуючись з кожним роком. Популярності цих курсів і ДДП сприяли як нова на той час тестова форма завдань, так і розробка досить цікавих нестандартних задач, до яких долучались з власної ініціативи майже всі викладачі кафедри. Особливий доробок і значний вклад вніс в цю справу Вадим Павлович Черкасенко, запрошений на кафедру в 2001 році. Він ще в 1998 році, працюючи у Миколаївській філії НаУКМА, побував на стажуванні у США і привіз звідти завдання тестів GMAT та власне бачення концепції «критичного мислення». Останню Вадим з успіхом застосовував і розвивав, читаючи курс в Могилянській бізнес-школі. Підготовлені ним завдання входили до вступних тестів 1999 року, до пізніше виданих збірників тестів і тренувальних задач для абітурієнтів серії «Перевір себе». На жаль, життя цієї активної енергійної і талановитої людини, патріота України, обірвалося 2006 року після важкої хвороби. Та пам’ять про цю чудову людину назавжди залишиться на факультеті інформатики. Нагадаємо, що на відміну від інших вузів, вступ до яких традиційно здійснювався через сито вступних іспитів, в НаУКМА абітурієнти вступали лише за результатами внутрішнього вступного тестування, які оголошувались в той же день через кілька годин після закінчення тестування. Обробка результатів здійснювалась спеціальним комп’ютерним комплексом з програмним забезпеченням яке було розроблено спеціалістами кафедри інформатики Глибовцем М.М., Кулябко П.П., Омельченком В.В. (до 1998 року перевірка шифрованих тестів здійснювалась викладачами вручну протягом двох-трьох днів). Це було прогресивним кроком в протидії корупції в освіті і сприяло досить швидкій появі як регіональних центрів оцінювання якості освіти, так і Українського центру оцінювання якості освіти. З 2002 за рекомендацією Ю.В. Боднарчука активну участь в роботі центрів оцінювання якості освіти приймає Ю.О. Захарійченко (автор тестів ЗНО 2007 року) і частково до цієї роботи долучається значна частина викладачів кафедри математики. З 2001 року на кафедрі почали працювати Богдана Віталіївна Олійник, Денис Іванович Морозов (учень Ю.В. Боднарчука), у 2002 прийшли Вадим Михайлович Михалевич і Михайло Васильович Братик (це вже випускник факультету). Почали підсилювати наукову складову роботи кафедри і факультету. В університеті проводились щорічні наукові конференції «Дні науки в НаУКМА», участь в яких для викладачів кафедр була обов’язковою. На кафедрі започаткували роботу україно-німецького семінару Юрія Григоровича Кондратьєва (доповіді робили англійською мовою), розширили міжнародне співробітництво із Дмитро́м Сергі́йовичем Сільве́стровим (шведський математик радянського походження, спеціаліст з стохастичного аналізу), університетом м. Загреб (Хорватія). Із розбудовою факультету збільшилося педагогічне навантаження і з’явилася можливість залучити нових викладачів, знаних фахівців (Руслан Костянтинович Чорней, Віталій Олексійович Яценко, Володимир Дмитрович Кошманенко, Руслан Михайлович Черніга, Щестюк Наталія Юріївна) і молодих талантів (Павло Генадійович Прокоф’єв, Оксана Василівна Лисичкіна, Таісія Валентинівна Котюх, Сергій Миколайович Дяченко, Андрій Валерійович Руссєв, Галина Віталіївна Крюкова, Світлана Сергіївна Дрінь, Надія Швай, Лебідь Вікторія Олександрівна). У 2012-2013 роках на кафедрі математики виконувався спільний науковий україно-болгарський проект «Зображення груп, алгебр, теорія інваріантів та їх застосування», з болгарського боку проект виконувався в Інституті інформатики і математики Болгарської академії наук, що у місті Софія. З українського боку керівниками проекту були Боднарчук Ю.В. (у 2012 році) і Олійник Б.В. (у 2013), а з болгарського — знаний математик, академік БАН Веселин Стоянов Дренски. Співпраця з болгарською академією наук була плідною і цікавою, відбулись обмін досвідом і обмін делегаціями, і, звичайно, наукова співпраця. Зараз на кафедрі математики спеціалізується одна бакалаврська програма («Прикладна математика») і дві магістерські («Прикладна математика», керівник — Олійник Б.В., і «Системний аналіз», керівник — Чорней Р.К.), а також PhD-програма «Прикладна математика».

Наукова діяльність

teachers photo
Професор
Доктор фізико-математичних наук
teachers photo
Доцент
Доктор фізико-математичних наук
teachers photo
Завідувачка кафедри
Доктор фізико-математичних наук
044 425 43 08
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
Метою курсу є засвоєння студентами основних математичних понять та методів, необхідних для вивчення хімії, фізики, математичної статистики, математичного моделювання хімічних процесів, обробки результатів експериментів. Розглядаються основи теорії систем лінійних алгебраїчних рівнянь, векторного числення, теорії границь числових послідовностей та функцій, лінії на площині та в просторі, основи диференціального числення функції однієї змінної.
Метою курсу є засвоєння студентами основних математичних понять та методів, необхідних для вивчення хімії, фізики, математичної статистики,побудови математичних моделей фізико-хімічних процесів, обробки результатів експериментів. Розглядаються основи інтегрального числення, теорії числових рядів, функціональних рядів,зокрема, степеневих рядів та рядів Фур’є, поняття про диференціальні рівняння та методи їх розв’язання.
Фундаментальна математична дисципліна. Містить математичні основи комп’ютерних наук. Розглядаються елементи математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: математична логіка і теорія алгоритмів, теорія ймовірностей і математична статистика, основи комп’ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування.
Фундаментальна математична дисципліна. Містить математичні основи комп’ютерних наук. Розглядаються елементи математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів і автоматів. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: математична логіка і теорія алгоритмів, теорія ймовірностей і математична статистика, основи комп’ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування.
Програма курсу забезпечує обсяг знань з диференціальних та інтегральних рівнянь, необхідних для підготовки фахівців за даною спеціальністю. Основна увага приділяється вивченню диференціальних рівнянь першого порядку, вищих порядків та системам звичайних диференціальних рівнянь.