Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мультимедійних систем

Рівень сучасного розвитку інформаційних технологій і застосувань комп'ютерних систем значною мірою визначається досягненнями в створенні, зберіганні, передачі та перетворенні інформації, поданої у вигляді зорових, частіше всього рухомих образів, супроводжуваних аудіорядами. Розробка таких інформаційних систем вимагає високої кваліфікації як з дизайнерської, так і з технічної точки зору. Саме тому на кафедрі мультимедійних систем поєднуються напрями технологій мультимедіа і креативного дизайну з високопрофесійним володінням сучасними методами і засобами програмної інженерії. Кафедру мультимедійних систем було створено в 2002 році в рамках міжнародного європейського проекту за програмою TEMPUS-TACIS. Організатор і завідувач кафедри - доцент Володимир Васильович Бублик. Ним ще в 1998 році були започатковані курси мультимедіа, електронного видавництва і обробки зображень, до яких згодом долучилися учні Володимира Васильовича – доцент Андрій Олександрович Афонін, старші викладачі Сергій Олександрович Борозенний і Наталія Євгенівна Вовк, випускниця НаУКМА. Другий напрямок діяльності кафедри пов'язаний з технологіями програмної інженерії. Це - об’єктно-орієнтоване програмування, викладання якого забезпечують крім В.В.Бублика, С.О.Борозенного, Н.Є.Вовк ще і двоє інших випусників НаУКМА: старші викладачі Вячеслав Вікторович Горборуков і Олена Андріївна Бучко. Підручник з об’єктно-орієнтованого програмування В.В.Бублика був відзначений премією імені Петра Могили. Андрій Афонін веде курси проектування і забезпечення якості програмних продуктів разом з курсом креативного проектування, відомого у світі під назвою "design thinking". Доцент Олексій Віталійович Олецький спеціалізується в області Java-програмування і WEB-орієнтованих систем. Доцент Олександр Петрович Жежерун є фахівцем в галузі штучного інтелекту і системного програмування. Поряд з активною педагогічною діяльністю колектив кафедри бере участь в наукових дослідженнях і проектах. Зокрема кафедра з самого початку співпрацює в розбудові віртуального навчального середовища на факультеті, створивши цілий ряд електронних курсів на порталі MOODLE. За участю членів кафедри було успішно виконано чисельні європейські проекти у співпраці з університетами Лондона, Оксфорда, Стокгольма, Мюнстера, Лейпцига, Торуні, Кошіце. Викладачі проходили стажування за кордоном, а студенти відвідували з ознайомчими поїздками університети Мюнстера, Лейпцига і Потсдама, працюючи в проектах або беручи участь в компактних курсах. Фахівці кафедри постійно беруть участь в різноманітних міжнародних конференція, форумах виставках, таких як Frankfurt Book Fair, Bologna Book Fair, Gitex, CeBIT і т.і. Серед досягнень студентів - головний приз 2004 року в Міжнародному студентському конкурсі корпорації SIEMENS “Join Multimedia” (Німеччина), а також спеціальний приз комісії з питань освіти та культури Євросоюзу “Team of Europe” (студенти НаУКМА Тетяна Бондаренко, Ірина Діренко, Ірина Коваль, Оксана Бодня під керівництвом В.В.Бублика і А.О.Афоніна). До сфери інтересів студентів, що навчаються під керівництвом членів кафедри, потрапила також розробка комп’ютерних ігор. В цьому напрямку розроблюються чисельні курсові і випускні проекти. Гра, створена колективом студентів під керівництвом тоді ще студента, а сьогодні вже й аспіранта Володимира Дученчука, здобула перемогу на конкурсі Google в 2016 році.

teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64
teachers photo
Старший викладач
Магістр
067 457 56 79
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
teachers photo
Старший викладач
Бакалавр
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Огляд основних можливостей JavaScript: Node.js, клієнтський JavaScript, фреймворк Express. Використання AJAX. Огляд інших популярних бібліотек та фреймворків на основі JS. Основні можливості PHP. Для проходження курсу необхідно мати базові знання з основ організації Інтернету, HTML та CSS, а також основ програмування. Вивчення курсу передбачає написання і захист …
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Процедурні та об’єктні риси мови програмування PHP. Засоби підтримки сеансів. Система управління базами даних MySQL. Клієнтська сторона: HTML, CSS, мова JavaScript, бібліотека JQuery. Методики просування та реклами веб-ресурсів. Вивчення курсу передбачає написання і захист практичного проекту, пов’язаного зі створенням блогу. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення …
Мета курсу полягає у розвиненні і закріпленні вмінь самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії; оволодінням методами аналізу і рецензування програмного коду, складеного на основі об’єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців. Для вивчення курсу необхідне попереднє вивчення “Методів об’єктно-орієнтованого програмування”. Курс проходить у вигляді наукового семінару, кожен учасник якого самостійно реферує обраний розділ або …
В курсі розглядається комплексний підхід щодо забезпечення якості програмних систем починаючи з методології розробки та відповідності стандартам, закінчуючи тестуванням, впровадженням та підтримкою програмних систем. В курсі розглядаються такі теми: * Як вибір методології проектування впливає на якість. * Стандарти якості. * Контроль якості. * основні поняття тестування: термінологія тестування, відмінності тестування і відладки, фази і технологія тестування, проблеми тестування; * …
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм про-цедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) й об’єктно-орієнтованого (ієрархічно-го) у їхньому розвитку і взаємозв’язку. основу вивчення скла-дають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої, об’єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрар - хії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтер-фейсу і реалізації.