Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мультимедійних систем

Рівень сучасного розвитку інформаційних технологій і застосувань комп'ютерних систем значною мірою визначається досягненнями в створенні, зберіганні, передачі та перетворенні інформації, поданої у вигляді зорових, частіше всього рухомих образів, супроводжуваних аудіорядами. Розробка таких інформаційних систем вимагає високої кваліфікації як з дизайнерської, так і з технічної точки зору. Саме тому на кафедрі мультимедійних систем поєднуються напрями технологій мультимедіа і креативного дизайну з високопрофесійним володінням сучасними методами і засобами програмної інженерії. Кафедру мультимедійних систем було створено в 2002 році в рамках міжнародного європейського проекту за програмою TEMPUS-TACIS. Організатор і завідувач кафедри - доцент Володимир Васильович Бублик. Ним ще в 1998 році були започатковані курси мультимедіа, електронного видавництва і обробки зображень, до яких згодом долучилися учні Володимира Васильовича – доцент Андрій Олександрович Афонін, старші викладачі Сергій Олександрович Борозенний і Наталія Євгенівна Вовк, випускниця НаУКМА. Другий напрямок діяльності кафедри пов'язаний з технологіями програмної інженерії. Це - об’єктно-орієнтоване програмування, викладання якого забезпечують крім В.В.Бублика, С.О.Борозенного, Н.Є.Вовк ще і двоє інших випусників НаУКМА: старші викладачі Вячеслав Вікторович Горборуков і Олена Андріївна Бучко. Підручник з об’єктно-орієнтованого програмування В.В.Бублика був відзначений премією імені Петра Могили. Андрій Афонін веде курси проектування і забезпечення якості програмних продуктів разом з курсом креативного проектування, відомого у світі під назвою "design thinking". Доцент Олексій Віталійович Олецький спеціалізується в області Java-програмування і WEB-орієнтованих систем. Доцент Олександр Петрович Жежерун є фахівцем в галузі штучного інтелекту і системного програмування. Поряд з активною педагогічною діяльністю колектив кафедри бере участь в наукових дослідженнях і проектах. Зокрема кафедра з самого початку співпрацює в розбудові віртуального навчального середовища на факультеті, створивши цілий ряд електронних курсів на порталі MOODLE. За участю членів кафедри було успішно виконано чисельні європейські проекти у співпраці з університетами Лондона, Оксфорда, Стокгольма, Мюнстера, Лейпцига, Торуні, Кошіце. Викладачі проходили стажування за кордоном, а студенти відвідували з ознайомчими поїздками університети Мюнстера, Лейпцига і Потсдама, працюючи в проектах або беручи участь в компактних курсах. Фахівці кафедри постійно беруть участь в різноманітних міжнародних конференція, форумах виставках, таких як Frankfurt Book Fair, Bologna Book Fair, Gitex, CeBIT і т.і. Серед досягнень студентів - головний приз 2004 року в Міжнародному студентському конкурсі корпорації SIEMENS “Join Multimedia” (Німеччина), а також спеціальний приз комісії з питань освіти та культури Євросоюзу “Team of Europe” (студенти НаУКМА Тетяна Бондаренко, Ірина Діренко, Ірина Коваль, Оксана Бодня під керівництвом В.В.Бублика і А.О.Афоніна). До сфери інтересів студентів, що навчаються під керівництвом членів кафедри, потрапила також розробка комп’ютерних ігор. В цьому напрямку розроблюються чисельні курсові і випускні проекти. Гра, створена колективом студентів під керівництвом тоді ще студента, а сьогодні вже й аспіранта Володимира Дученчука, здобула перемогу на конкурсі Google в 2016 році.

teachers photo
Доцент
Старший науковий співробітник
Знайомство студентів з сучасною технологією та архітектурою інтелектуальних систем, методологією ведення баз знань, основними методами логічного виводу. Розглядається підходи до побудови інтелектуальних систем, організацію захисту інформації та шифрування, побудови систем з підвищеною надійністю обчислень за рахунок використання нетрадиційної архітектури.
В курсі вивчаються особливості процесу створення програмного продукту, в якому потребам, бажанням і обмеженням кінцевих користувачів приділяється велике увагу на кожній стадії процесу розробки. Орієнтована на користувача розробка може бути охарактеризована як багатоступеневий процес розв’язку задач, який вимагає, щоб розробники не тільки аналізували і передбачали і, ймовірно, як користувачі, використовували продукт, але також і перевірили достовірність їх припущень щодо поведінки …
Самостійні дослідження з обраної тематики під керівництвом одного з викладачів кафедри.
Мета курсу – довести об’єктно-орієнтовану парадигму до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем із використанням упорядкованих за рівнями об’єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.
Java як одна з основних платформ для побудови розподілених застосувань. Основні принципи імплементації трирівневої архітектури. Організація бізнес-логіки на основі моделі предметної області: DAO та VO. Взаємодія з джерелами даних: реляційними (JDBC, Hibernate) та гетерогенними (XML). Потоки введення-виведення. Принципи мережної взаємодії: сокети та RMI. Основи організації веб-інтерфейсу (сервлети, JSP, JSF). Основи Spring. Поняття про EJB. Виконання практичного проекту: побудова трирівневої інформаційної …