Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мультимедійних систем

Рівень сучасного розвитку інформаційних технологій і застосувань комп'ютерних систем значною мірою визначається досягненнями в створенні, зберіганні, передачі та перетворенні інформації, поданої у вигляді зорових, частіше всього рухомих образів, супроводжуваних аудіорядами. Розробка таких інформаційних систем вимагає високої кваліфікації як з дизайнерської, так і з технічної точки зору. Саме тому на кафедрі мультимедійних систем поєднуються напрями технологій мультимедіа і креативного дизайну з високопрофесійним володінням сучасними методами і засобами програмної інженерії. Кафедру мультимедійних систем було створено в 2002 році в рамках міжнародного європейського проекту за програмою TEMPUS-TACIS. Організатор і завідувач кафедри - доцент Володимир Васильович Бублик. Ним ще в 1998 році були започатковані курси мультимедіа, електронного видавництва і обробки зображень, до яких згодом долучилися учні Володимира Васильовича – доцент Андрій Олександрович Афонін, старші викладачі Сергій Олександрович Борозенний і Наталія Євгенівна Вовк, випускниця НаУКМА. Другий напрямок діяльності кафедри пов'язаний з технологіями програмної інженерії. Це - об’єктно-орієнтоване програмування, викладання якого забезпечують крім В.В.Бублика, С.О.Борозенного, Н.Є.Вовк ще і двоє інших випусників НаУКМА: старші викладачі Вячеслав Вікторович Горборуков і Олена Андріївна Бучко. Підручник з об’єктно-орієнтованого програмування В.В.Бублика був відзначений премією імені Петра Могили. Андрій Афонін веде курси проектування і забезпечення якості програмних продуктів разом з курсом креативного проектування, відомого у світі під назвою "design thinking". Доцент Олексій Віталійович Олецький спеціалізується в області Java-програмування і WEB-орієнтованих систем. Доцент Олександр Петрович Жежерун є фахівцем в галузі штучного інтелекту і системного програмування. Поряд з активною педагогічною діяльністю колектив кафедри бере участь в наукових дослідженнях і проектах. Зокрема кафедра з самого початку співпрацює в розбудові віртуального навчального середовища на факультеті, створивши цілий ряд електронних курсів на порталі MOODLE. За участю членів кафедри було успішно виконано чисельні європейські проекти у співпраці з університетами Лондона, Оксфорда, Стокгольма, Мюнстера, Лейпцига, Торуні, Кошіце. Викладачі проходили стажування за кордоном, а студенти відвідували з ознайомчими поїздками університети Мюнстера, Лейпцига і Потсдама, працюючи в проектах або беручи участь в компактних курсах. Фахівці кафедри постійно беруть участь в різноманітних міжнародних конференція, форумах виставках, таких як Frankfurt Book Fair, Bologna Book Fair, Gitex, CeBIT і т.і. Серед досягнень студентів - головний приз 2004 року в Міжнародному студентському конкурсі корпорації SIEMENS “Join Multimedia” (Німеччина), а також спеціальний приз комісії з питань освіти та культури Євросоюзу “Team of Europe” (студенти НаУКМА Тетяна Бондаренко, Ірина Діренко, Ірина Коваль, Оксана Бодня під керівництвом В.В.Бублика і А.О.Афоніна). До сфери інтересів студентів, що навчаються під керівництвом членів кафедри, потрапила також розробка комп’ютерних ігор. В цьому напрямку розроблюються чисельні курсові і випускні проекти. Гра, створена колективом студентів під керівництвом тоді ще студента, а сьогодні вже й аспіранта Володимира Дученчука, здобула перемогу на конкурсі Google в 2016 році.

teachers photo
Доцент
Старший науковий співробітник
Практикум об’єктно-орієнтованого програмування пропонується як вибірковий курс для студентів, які цікавляться засобами організації і визначення графічних інтерфейсів на основі об’єктно-орієнтованого підходу, виходячи з принципу відокремлення введення/виведення від логіки програми, вивчення якої складало предмет курсів процедурного і об’єктно-орієнтованого програмування. В практикумі вивчаються засоби організації графічних даних, методи відтворення графічних даних на екрані, класифікація графічних примітивів. Будуються ієрархії графічних класів. Проектується та …
Мета курсу – вивчення теоретичної та формування прак-тичної бази сучасної технології об’єктно-орієнтованого програ-мування на платформі Microsoft.NET та мови програмування с#. Значну увагу приділено графічним та веб-застосуванням, а також роботі з різнорідними джерелами даних.
Курс присвячено викладенню принципів, моделей, методів та методологій, що використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів. Вивчається повний цикл розробки програмних систем, починаючи з організації процесу конструювання та закінчуючи тестуванням і впровадженням. Розглядаються методи аналізу фунціональних вимог та проектування програмних систем, основи й моделі об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем, а також моделі реалізації таких систем; мови моделювання систем та бізнес процесів. …
Курс програмування мовою С слугує двом головним цілям від-повідно до того особливого місця, яке мова С посідає в сучасному програмуванні. Перш за все, мова С – це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівн я, на-приклад бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С – це …
Курс програмування мовою С слугує двом головним цілям від-повідно до того особливого місця, яке мова С посідає в сучасному програмуванні. Перш за все, мова С – це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівн я, на-приклад бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С – це …