Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мережних технологій

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і супер-ЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в даних напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА. Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким вони створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА "USIC", першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф. Я.О. Слободян. З 2011 по 2017 р. кафедру очолював доцент О.В. Франчук. З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями діяльності: розподілені обчислення на супер-ЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра.

Курс "Комп'ютерні мережі" присвячено вступу до технологій сучасних комунікаційних мереж, розгляду базових понять, технологій, протоколів. Для початку навчання за курсом достатньо знань, отриманих в середній школі. Увагу приділено систематизації теоретичних знань та отриманню практичних навичок. Курс базується на навчальній програмі Cisco Certified Network Associate (CCNA), Routing and Switching (R&S), частина 1, компанії Cisco Systems. Отримані знання складають основу для подальшого …
Курс присвячено актуальним методам та технологіям в області паралельного програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними парадигмами щодо програмування багатоядерних та кластерних систем. В рамках курсу розглядаються сучасні процесорні архітектури, різні можливості паралелізації програм, процеси та потоки. Окрему увагу приділено моделі обміну повідомленнями та багатопоточному програмуванню. Концепції та підходи ілюструються відповідними механізмами у сучасних мовах програмування.
Інформаційний пошук, поєднав в собі роботу бібліотекарів і інформатиків в середині XX столітя. Бурхливий розвиток мережі Інтернет став потужним імпульсом розвитку цієї дисципліни. Сучасний інформаційний пошук – це міліони користувачів, грандіозні об’ми даних, потужні обчислювальні системи, витонченні алгоритми. Для вирішення поставленої задачі, пошуку інформації, що відповідає потребі користувача, застосовуються методи машинного навчання, аналіз мультимедійної інформації, комп’ютерна лінгвістика, геоінформаційні сервіси, досліджується …
У курсі запропоновано ознайомлення із технологіями Front end. Зокрема продемонстровано роботу з технологіями AngularJS, Bootstrap, Juqery. Курс дозволить студентам стати розробниками візуальної частини веб застосувань. Створити динамічну та інтерактивну інфраструктуру сучасних веб порталів.
Включає опанування загальних методів організації інформаційних потоків, методології будування моделей та схем електронних документів, інформаційної архітектури застосувань та інформаційного пошуку. Студенти засвоюють базові знання з новітніх технологій хмарних обчислень та мов розмітки. Навчаються самостійно використовувати інтерфейси середовища програмування та програмні системи, призначені для автоматизації процесу створення ПЗ. На заняттях увага студентів акцентується на систематизації методів вирішення типових задач моделювання інформаційних …