Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мережних технологій

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і супер-ЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в даних напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА. Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким вони створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА "USIC", першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф. Я.О. Слободян. З 2011 по 2017 р. кафедру очолював доцент О.В. Франчук. З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями діяльності: розподілені обчислення на супер-ЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра.

teachers photo
Завідувач кафедри, професор
Доктор фізико-математичних наук, професор
teachers photo
Доцент
Кандидат технічних наук, доцент
teachers photo
Старший викладач
Кандидат технічних наук
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
1-329
teachers photo
Доцент
Кандидат технічних наук, доцент
1-119
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами сучасних Unix систем. Курс проводиться на базі сертифікатної програми Cisco (NDG Linux Essentials). У курсі пропонується ознайомлення із особливостями встановлення операційних систем типу Unix на прикладі FreeBSD. Навігація у командній оболонці Unix систем, служба каталогів, робота з користувачами та групами, правами для файлів та ядром операційної системи.
У даному курсі пропонується ознайомитися із базовими принципами роботи найвідоміших операційних систем. Системи сімейства Windows буде представлено на основі ОС MS Windows Server 8. Пропонується ознайомитися із керуванням операційною системою за допомогою оболонки Windows PowerShell. Представлено до розгляду відомі системні служби: IIS та SharePoint. Системи сімейства unix буде представлено на основі ОС FreeBSD. Пропонується на розгляд будова та компіляція ядра …
Курс включає основні розділи і поняття з основ застосування класичних методів штучного інтелекту та найважливіших паттернів проектування; центральне місце займають методи подання знань та навчання. Детально розглядаються онтологічний та логічний підходи до проектування знань, а також основні підходи до вирішення задач на основі нейронних мереж, генетичні алгоритми. Розглядаються важливі прикладні застосування, зокрема розпізнавання образів, ігрові задачі тощо. Знання та практичний …
Курс присвячений основним поняттям паралельних обчислювальних систем, а також моделям паралельного програмування. У першій частині курсу розглядаються основні теоретичні передумови паралелізму та програмні примітиви, а у другій – інструменти та технології паралельного програмування. Значну увагу приділено проектуванню коректних та ефективних паралельних програм. Для цього розглядаються узагальнені розв’язки типових задач, так званих патернів проектування, та типових помилок – антипатернів
Вступ в програмування додатків для мобільних систем. Огляд платформи Android та основних її компонентів. Основна частина лекцій спрямована на вивчення інструментарію розробника Android, розуміння його базових компонентів (Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider) та допоміжних інструментів - Android Studio IDE, Genymotion Emulator. Інша частина курсу спрямована на огляд інтеграційних можливостей застосунків: робота з жестами користувача, мультимедіа, карти, GPS, сенсори, комунікація …