Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мережних технологій

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і супер-ЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в даних напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА. Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким вони створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА "USIC", першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф. Я.О. Слободян. З 2011 по 2017 р. кафедру очолював доцент О.В. Франчук. З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями діяльності: розподілені обчислення на супер-ЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра.

teachers photo
Старший викладач
Кандидат технічних наук
067 209 05 94
У курсі "Програмування та підтримка веб-застосувань" вивчатимуться архітектура Web-застосування, реалізація клієнтської та серверної частини, взаємодія з даними; будуть розглянуті технології CGI, Java, ASP.NET, MVC, AJAX та ORM для програмування веб-застосувань. Лабораторний курс базуватиметься на використанні середовища розробки Microsoft Visual Studio на платформі .Net Framework.
Метою курсу є ознайомлення студентів з головними проблемами «Розподілених операційних систем» та шляхами їх вирішення з використанням сучасних засобів проектування, мов програмування і середовищ розробки. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі «хмарних технологій» та проектування розподілених систем. Курс складається із двох частин: загальнотеоретичної і практичної. Загальнотеоретична частина передбачає засвоєння …
Даний курс присвячений аспектам бібліотеки Java SE, що використовуються при розробці клієнт-серверних застосувань. В курсі будуть розглянуті наступні теми: робота з мережею, багато поточність, робота з базами даних, розробка графічного інтерфейсу, особливості командної розробки і використання Git, написання JUnit тестів до проекту. Вивчення даного курсу дозволить вам писати клієнт-серверні бізнес застосування та оволодіти технологіями, що стануть в нагоді в подальшому …
Курс присвячений вивченню теоретичних та прикладних аспектів онтологій в Інформатиці. Розглядаються теоретичні підходи до побудови онтологій, та зв’язки з іншими галузями інформаційних систем. В курсі розглядається стандарт OWL для написання онтологій та спеціалізовані редактори онтологій. В рамках курсу студенти отримують навички застосування і побудови онтологій.
Базова інформація про побудову сучасних дата-центрів, особливості функціювання основних компонентів, стандарти та протоколи. Сучасні технології віртуалізації, хмарних обчислень. Розгляд технологій програмно визначених мереж (Software-Defined Networking) та віртуалізації мережевих функцій (Network Function Virtualization). Структура курсу базується на навчальній програмі підготовки фахівців з технологій дата-центрів рівня CCNA компанії Cisco Systems, а також долучає додаткові матеріали з навчальних посібників, технічної документації та інформаційних …