Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мережних технологій

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і супер-ЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в даних напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА. Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким вони створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА "USIC", першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф. Я.О. Слободян. З 2011 по 2017 р. кафедру очолював доцент О.В. Франчук. З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями діяльності: розподілені обчислення на супер-ЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра.

teachers photo
Старший викладач
Кандидат технічних наук
067 209 05 94
Курс присвячено новітнім технологіям веб-програмування, реалізованими у фреймворці Ruby on Rails. Ця відносно молода технологія (перша стабільна версія - 13 грудня 2005 року) вже встигла революційно змінити методи веб-програмування і породити чимало фреймворків в інших мовах, зокрема, Django і TurboGears на Python, Catalyst на perl, CakePHP на PHP, Grails (Groovy on Grails) на Java. В рамках даного курсу буде розглянуто …
Поняття уніфікованих комунікацій, основи побудови мереж, орієнтованих на послуги. Сутність технології забезпечення якості обслуговування (QoS), принцип дії основних механізмів забезпечення QoS. Основи технології передачі голосу через IP-мережі, принципи керування викликами в системах IP-телефонії. Курс базується на інформації з навчальної програми компанії Cisco Systems з уніфікованих комунікацій та VoIP, а також відомості про сучасні тенденції та технології, пов’язані з впровадженням послуг …