Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Кафедра Мережних технологій

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з програмного забезпечення комп'ютерних мереж і кластерних обчислювальних систем, наукова розробка передових технологій для паралельних і розподілених застосувань на комп'ютерних мережах і супер-ЕОМ, розробка нових ефективних алгоритмів в даних напрямах, створення регіональної мережевої академії CISCO. Спільно з іншими кафедрами ФІ кафедра мережних технологій бере участь у забезпеченні циклу нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін факультету. Кафедра мережних технологій заснована 2002 року. Організатором і першим завідувачем кафедри був. О.Л. Синявський, доктор технічних наук, викладач, керівник магістерської програми, засновник сектору Internet-технологій ІКЦ НаУКМА. Разом зі своїм учнем В.М. Кислооким вони створили перший Інтернет-центр у навчальному закладі України, в 1995 році - веб-сайт ukma.kiev.ua. Олександр Леонідович був організатором і керівником студентського Інтернет-центру НаУКМА "USIC", першого студентського Інтернет-центру в Україні. Його наступниками були проф. А.Ю. Дорошенко, проф. А.Л.Яловець , проф. Я.О. Слободян. З 2011 по 2017 р. кафедру очолював доцент О.В. Франчук. З вересня 2017 року кафедру очолює Геннадій Іванович Малашонок, доктор фізико-математичних наук, професор. У науковій тематиці кафедри з'явилися нові напрями діяльності: розподілені обчислення на супер-ЕОМ, блочно-рекурсивні матричні алгоритми для розріджених матриць, хмарні обчислення і комп'ютерна алгебра.

teachers photo
Спеціаліст 1-ї категорії
1-315
425-60-64, вн. 252
teachers photo
Доцент
Доктор технічних наук, доцент
1-329
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
097 945 44 55
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами сучасних мережних технологій. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі пропонується знайомство та робота з поняттями LAN, WAN, Операційною системою Cisco IOS. Також пропонується вивчення поняття мережної адресації за протоколом IP. У курсі розглядаються відомі системи мережної взаємодії TCP/IP а також OSI. Детально розглядаються …
Метою курсу є ознайомлення студентів з «Хмарними технологіями» та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі «хмарних технологій» та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними «хмарними системами» такими як Google App Engine та Windows Azure.
Курс присвячено актуальним методам, інструментам та технологіям в області веб-програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів зі структурою та принципами Веб (базовими поняттями, архітектурою, стандартами та протоколами) і ключовими технологіями мережі Веб. Зокрема в рамках курсу розглядаються історичні передумови, структура і принципи роботи веб, використовувані протоколи і способи адресації, основні проблеми і напрямки розвитку веб-технологій, засоби розробки на стороні клієнта (HTML, …
Курс передбачає ознайомлення студентів з платформою Java ЕЕ для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання кількох практичних проектів. В ході навчання студенти опановують наступні технології: Spring, Servlets, JSP, JSTL, DI, AOP, Hibernate, JPA, ORM, EJB
Викладаються теоретичні та прикладні основи розробки баз знань (БЗ) за допомогою нової технології подання та обробки знань - СЛМ-технології. Вивчається нова модель подання знань - логіко-обчислювальна семантична мережа (ЛОС-мережа), що дозволяє подавати як чіткі, так і нечіткі знання. Вивчається метод прямого виводу на ЛОС-мережі. Викладаються питання статичної верифікації та емпіричного тестування знань, поданих у ЛОС-мережі. Надаються приклади застосування СЛМ-технології для …