Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Прикладна математика

Фахівці даного напрямку призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика: нормативні навчальні дисципліни – 144 кредитів, практика – 6 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика: дисципліни професійної та практичної підготовки – 59 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 25 кредитів; державна атестація - 6 кредитів.
teachers photo
Завідувачка кафедри
Доктор фізико-математичних наук
044 425 43 08

Знання з предметної кафедри:

 • здатність розробляти математичні моделі об’єктів і процесів, які комп’ютеризуються;
 • володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження;
 • здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • володіти методами статистичного моделювання та прогнозування, виконувати оцінювання вихідних даних;
 • уміння розробляти математичні моделі у вигляді систем диференційних рівнянь, використовувати методи розв’язання диференційних рівнянь;
 • уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів;
 • уміння вибрати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування;
 • уміння ставити конкретну прикладну задачу, знаходити найкращі рішення за допомогою методів прийняття рішень;
 • уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування комп’ютерних мереж, альтернативні варіанти комп’ютеризованих систем з оцінкою необхідних ресурсів на їх реалізацію;
 • володіти сучасними методами проектування програм та програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій;
 • уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки комп’ютерних програмних систем.