Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ

Інженерія програмного забезпечення

Фахівці з інформатики та обчислювальної техніки призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: комп’ютерних та інформаційних центрах аналітичних досліджень; інформаційного забезпечення та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері програмної інженерії, займаються широким колом питань, а саме: розробляють та впроваджують складні комп’ютерні системи, управляють інформаційними системами і процесами; організовують інформаційні системи; організовують пошук та обробку інформації.

teachers photo
Завідувач кафедри інформатики, Доцент
Кандидат фізико-математичних наук

Знання з предметної кафедри:

 • Математичного аналізу
 • Функціонального аналізу
 • Комп’ютерної алгебри
 • Аналізу даних
 • Чисельних методів
 • Методів оптимізації
 • Теорії керування
 • Системного аналізу та теорії прийняття рішень
 • Програмування
 • Програмного забезпечення ЕОМ
 • Системного програмування
 • Комп’ютерних мереж
 • Баз даних та інформаційних систем
 • Теорії ймовірності та математичної статистики
 • Теорії кодування інформації
 • Обчислювальної геометрії
 • Криптології

Курси

Кафедра: Мультимедійних систем
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Огляд основних можливостей JavaScript: Node.js, клієнтський JavaScript, фреймворк Express. Використання AJAX. Огляд інших популярних бібліотек та фреймворків на основі JS. Основні можливості PHP. Для проходження курсу необхідно мати базові знання з основ організації Інтернету, HTML та CSS, а також основ програмування. Вивчення курсу передбачає написання і захист …