Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Теорія функції комплексної змінної
Кафедра: Математики
Розглядаються основні методи диференціального та інтегрального числення для голоморфних функцій, інтегральна формула Коші, ряди Тейлора, Лорана, теорія лишків. Розглядається застосування згаданих методів у задачах фізики, теорії ймовірностей та диференціальних рівнянь.
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук