Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Чисельні методи
Кафедра: Математики
Розглядаються сучасні наближені методи обчислень коренів трансцендентних рівнянь (половинного ділення, простої ітерації, метод дотичних Ньютона), прямі та ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (Якобі, Зейделя, Гаусса, метод квадратних коренів, метод прогонки), степеневий метод знаходження власних чисел та векторів квадратних матриць, методи інтерполяції функцій многочленами та сплайнами, квадратурні формули для обчислення інтегралів, наближені методи розв’язання задачі Коші для диференціальних рівнянь (Ойлера, Рунге-Кутта, Адамса). Демонструється реалізація згаданих методів за допомогою програмного пакету Maple.
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук