Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Функціональний аналіз
Кафедра: Математики
Даються означення метричних нормованих, банахових та гільбертових просторів. Наводяться приклади функціональних просторів, які найчастіше зустрічаються на практиці. Вивчаються властивості сепарабельності, компактності, збіжності у цих просторах, а також, лінійні неперервні функціонали та оператори. Формулюються основні принципи функціонального аналізу. На прикладах демонструється застосування методів функціонального аналізу для розв’язання задач математичної фізики, теорії диференціальних рівнянь та чисельних методів
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук