Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Ієрархічне програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм про-цедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) й об’єктно-орієнтованого (ієрархічно-го) у їхньому розвитку і взаємозв’язку. основу вивчення скла-дають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої, об’єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрар - хії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтер-фейсу і реалізації.
структура
Триместр 4
Кредити: 5 кредити ЄКТС
Навантаження: 4 год/тиждень
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук