Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Методи програмування в середовищі Java
Кафедра: Мультимедійних систем
Java як одна з основних платформ для побудови розподілених застосувань. Основні принципи імплементації трирівневої архітектури. Організація бізнес-логіки на основі моделі предметної області: DAO та VO. Взаємодія з джерелами даних: реляційними (JDBC, Hibernate) та гетерогенними (XML). Потоки введення-виведення. Принципи мережної взаємодії: сокети та RMI. Основи організації веб-інтерфейсу (сервлети, JSP, JSF). Основи Spring. Поняття про EJB. Виконання практичного проекту: побудова трирівневої інформаційної системи.
структура
Триместр 5
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі