Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Системне програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Курс призначений для знайомства студентів з основними методами і засобами програмної реалізації сучасних мов програмування, основними принципами і методами конструювання трансляторів з мов програмування, оволодіння виділення функцій і задач мовного процесування у інструментальних середовищах розробки програм. На практичних заняттях методи, що розглянуті на лекціях, будуть демонструватися на прикладах реалізації основних методів і алгоритмів компіляції та інтерпретації програм. Після вивчення дисципліни студенті повинні розуміти загальну структуру програмного забезпечення, розрізняти системне та прикладне програмне забезпечення, повинні знати типи мовних процесорів і підходи до їхньої реалізації; основи розробки компіляторів, насамперед основи теорії формальних мов і граматик, методи аналізу і синтезу програм, основи оптимізації програм. Студенти мають навчитися обгрунтовувати рішення щодо реалізації трансляторів і проводити формальні перетворення, характерні для теорії формальних мов і граматик, вести розробку транслятора і перевірку його роботи, а також мати уявлення про суміжні питання, пов’язані з розробкою інструментального середовища загалом.
структура
Триместр 5
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 4 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Старший науковий співробітник