Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Інтелектуальні системи
Кафедра: Мультимедійних систем
Знайомство студентів з сучасною технологією та архітектурою інтелектуальних систем, методологією ведення баз знань, основними методами логічного виводу. Розглядається підходи до побудови інтелектуальних систем, організацію захисту інформації та шифрування, побудови систем з підвищеною надійністю обчислень за рахунок використання нетрадиційної архітектури.
структура
Триместр 8
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Старший науковий співробітник