Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Декларативне програмування та розробка баз знань
Кафедра: Мережних технологій
Викладаються теоретичні та прикладні основи розробки баз знань (БЗ) за допомогою нової технології подання та обробки знань - СЛМ-технології. Вивчається нова модель подання знань - логіко-обчислювальна семантична мережа (ЛОС-мережа), що дозволяє подавати як чіткі, так і нечіткі знання. Вивчається метод прямого виводу на ЛОС-мережі. Викладаються питання статичної верифікації та емпіричного тестування знань, поданих у ЛОС-мережі. Надаються приклади застосування СЛМ-технології для створення БЗ у різних предметних областях.
структура
Триместр 4
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат технічних наук, доцент