Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Проектування програмних продуктів
Кафедра: Мультимедійних систем
Курс присвячено викладенню принципів, моделей, методів та методологій, що використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів. Вивчається повний цикл розробки програмних систем, починаючи з організації процесу конструювання та закінчуючи тестуванням і впровадженням. Розглядаються методи аналізу фунціональних вимог та проектування програмних систем, основи й моделі об’єктно-орієнтованого представлення програмних систем, а також моделі реалізації таких систем; мови моделювання систем та бізнес процесів. Вивчається процеси розробки програмних систем і загальні принципи керування програмним проектом. Курс супроводжується практичною реалізацією навичок, а саме: розробкою навчальних програмних проектів невеликими групами студентів-розробників. Передбачені підтримка розподіленої групової розробки з боку Web-орієнтованих середовищ, зокрема систем управління версіями проекту, планування та документування процесу розробки, організація взаємодії і комунікації учасників, рецензування та презентація результатів розробки.
структура
Триместр 7
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64