Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Забезпечення якості програмного забезпечення .
Кафедра: Мультимедійних систем
В курсі розглядається комплексний підхід щодо забезпечення якості програмних систем починаючи з методології розробки та відповідності стандартам, закінчуючи тестуванням, впровадженням та підтримкою програмних систем. В курсі розглядаються такі теми: * Як вибір методології проектування впливає на якість. * Стандарти якості. * Контроль якості. * основні поняття тестування: термінологія тестування, відмінності тестування і відладки, фази і технологія тестування, проблеми тестування; * критерії вибору тестів: структурні, функціональні, стохастичні, мутаційний, оцінки покриття проекту і т.д. * Рівні тестування: модульне, інтеграційне, системне, регресійне, автоматизація тестування, витрати тестування; * особливості процесу і технології індустріального тестування: планування тестування, підходи до розробки тестів, особливості ручної розробки і генерації тестів, автоматизація тестового циклу, документування тестування, огляди і метрики;
структура
Триместр 8
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі
лекції
teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64