Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Веб-програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Процедурні та об’єктні риси мови програмування PHP. Засоби підтримки сеансів. Система управління базами даних MySQL. Клієнтська сторона: HTML, CSS, мова JavaScript, бібліотека JQuery. Методики просування та реклами веб-ресурсів. Вивчення курсу передбачає написання і захист практичного проекту, пов’язаного зі створенням блогу. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів “Мова програмування Сі”, “Комп’ютерні мережі. Інтернет”.
структура
Триместр 6
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 2 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі