Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Технології веб-програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Принципи організації застосувань на основі MVC. Основні фреймворки клієнтської та серверної сторони. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів “Веб-орієнтовані системи”.
структура
Триместр 5
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Іспит
викладачі