Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Практикум об`єктно-орієнтоване програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Практикум об’єктно-орієнтованого програмування пропонується як вибірковий курс для студентів, які цікавляться засобами організації і визначення графічних інтерфейсів на основі об’єктно-орієнтованого підходу, виходячи з принципу відокремлення введення/виведення від логіки програми, вивчення якої складало предмет курсів процедурного і об’єктно-орієнтованого програмування. В практикумі вивчаються засоби організації графічних даних, методи відтворення графічних даних на екрані, класифікація графічних примітивів. Будуються ієрархії графічних класів. Проектується та реалізуються графічні інтерфейси користувача. Для реалізації графічних примітивів використовується бібліотека з відкритим кодом FLTK (“Фултік”).
структура
Триместр 4д
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 4 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Старший викладач
Магістр
067 457 56 79