Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Методи об’єктно-орієнтованого програмування
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу – довести об’єктно-орієнтовану парадигму до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем із використанням упорядкованих за рівнями об’єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.
структура
Триместр 5
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук