Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Програмування на основі .Net
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу – вивчення теоретичної та формування прак-тичної бази сучасної технології об’єктно-орієнтованого програ-мування на платформі Microsoft.NET та мови програмування с#. Значну увагу приділено графічним та веб-застосуванням, а також роботі з різнорідними джерелами даних.
структура
Триместр 6
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Старший викладач
Магістр
067 457 56 79