Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Креативний дизайн програмного забезпечення
Кафедра: Мультимедійних систем
В курсі вивчаються особливості процесу створення програмного продукту, в якому потребам, бажанням і обмеженням кінцевих користувачів приділяється велике увагу на кожній стадії процесу розробки. Орієнтована на користувача розробка може бути охарактеризована як багатоступеневий процес розв’язку задач, який вимагає, щоб розробники не тільки аналізували і передбачали і, ймовірно, як користувачі, використовували продукт, але також і перевірили достовірність їх припущень щодо поведінки користувача в реальних тестуваннях з фактичними користувачами. Таке тестування необхідне, оскільки для проектувальників продукту часто дуже важко інтуїтивно зрозуміти, хто є новими користувачами їх продукту, і на що може бути схожа крива навчання кожного користувача. Головна мета курсу - навчитись розробляти продукт так, як користувачі можуть, хочуть, або повинні його використовувати, замість того, щоб змусити користувачів змінити свою поведінку для пристосування до продукту.
структура
Триместр 6д
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 4 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64