Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Технологія XML
Кафедра: Мультимедійних систем
Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом і трансформацією XML-документів (XSLT та XPath, SAX, DOM та TrAX) та описом структури документів (DTD та XMLSchema). Значна увага приділяється проблемі зв’язування даних. Для проходження курсу бажаним є попереднє вивчення курсу «Методи програмування в середовищі Java
структура
Триместр 7
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 2 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі