Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Front- та back-end технології веб-застосувань
Кафедра: Мультимедійних систем

Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Огляд основних можливостей JavaScript: Node.js, клієнтський JavaScript, фреймворк Express. Використання AJAX. Огляд інших популярних бібліотек та фреймворків на основі JS. Основні можливості PHP. Для проходження курсу необхідно мати базові знання з основ організації Інтернету, HTML та CSS, а також основ програмування. Вивчення курсу передбачає написання і захист практичного проекту на основі agile-підходів

структура
Триместр 5
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі