Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Технології мультимедіа
Кафедра: Мультимедійних систем
Сучасні програмні й технічні засоби створення, обробки, зберігання та передавання мультимедійних елементів, а також розробка мультимедійних сценаріїв і створення комплексних мультимедійних застосувань. Студенти здобувають основні знання та навички роботи з графічними даними, відео, аудіо, анімацією, програмами створення мультимедійних додатків. Результатом роботи студентів стане власний мультимедійний проект.
структура
Триместр 5
Кредити: 3 кредити ЄКТС
Навантаження: 2 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64