Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Технології електронних виданнь
Кафедра: Мультимедійних систем
В цьому курсі розглядаються сучасні технічні та програмні засоби створення електронних видань, використання яких у сукупності дає можливість підготувати видання будь-якого змісту як для якісного друку, друку на замовлення (Print-on-Demand), так і для використання в електронному вигляді. Також розглядаються сучасні формати (стандарти) електронних видань, а також можливості використання мультимедійних компонентів в виданнях, елементи захисту та канали розповсюдження. Окремо розглядається створення мета опису та просування електронних видань в мережі. Результатом роботи студентів стане власне видання збережене в електронному вигляді з дотриманням всіх технологічних норм та вимог для подальшого використання та розповсюдження.
структура
Триместр 6
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Заступник декана, доцент
Кандидат фізико-математичних наук
2-215
044 425 60 64