Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Пошукова оптимізація веб-застосувань
Кафедра: Мультимедійних систем
Принципи роботи пошукових систем. Пошукова видача та показники її якості. Фактори, які впливають на релевантність веб-ресурсів. Алгоритм PageRank. Текстові критерії релевантності. Методи моніторингу та підвищення рангу веб-сайту в пошукових системах. Біла, сіра та чорна оптимізація. Принципи пошукової реклами. Сервіси AdWords та AdSense. Основи Social Media Marketing
структура
Триместр 5
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі