Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Основи Інтернет-бізнесу
Кафедра: Мультимедійних систем
Можливості, пов’язані з використанням Інтернету для ведення бізнесу. Типові системи електронної комерції. Веб-сайт як інструмент Інтернет-бізнесу. Просування веб-сайту. SEO (пошукова оптимізація). Реклама в Інтернеті.
структура
Триместр 6д
Кредити: 1 кредит ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі