Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Методології проектування та розробки програмних застосунків
Кафедра: Iнформатики
В курсі розглядаються поширені методології проектування та розробки комплексних програмних застосунків — системи принципів та сукупності ідей, понять, методів, способів та засобів, які визначають стиль розробки ПЗ. Розглядаються такі методології проектування ПЗ як RAD, SATD, DDD. Розглядаються такі методології розробки ПЗ як прогнозовані, адаптивні, SCRUM, KANBAN, DSDM, MS SF, Rational Unified Process. Розглядаються теоретичні та практичні засади тестування ПЗ. Вивчаються та відпрацьовуються практично концепції Continuous Integration / Continuous Deployment / Continuous Delivery, технології віртуалізації.
викладачі
лекції