Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Багаторазове використання програмних модулів
Кафедра: Iнформатики
У курсі висвітлюються методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному і збірковому програмуванні: методи накопичення та організації повторно використовуваних компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур та бібліотеках класів, підтримка каркасів та багатоваріантних і вбудованих модулів, механізми перевикористання наборів компонентів та візуального програмування, моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Курс призначений для ознайомлення з найсучаснішими засобами програмної інженерії щодо накопичення і застосування програмістського досвіду та ведення проекту на всіх етапах та стадіях життєвого циклу програмного продукту.
викладачі
лекції