Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Мови програмування
Кафедра: Iнформатики
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Інженерія програмного забезпечення" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Доктор технічних наук, доцент
1-329
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
067 238 79 16
практики
teachers photo
Старший викладач
Інженер-системотехнік
050 689 52 97