Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Алгоритми і структури даних
Кафедра: Iнформатики
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.
структура
Триместр 2
Форма контролю: Іспит
Лекцій на тиждень: 1
Практичних занять на тиждень: 1
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Доктор технічних наук, доцент
1-329
практики
teachers photo
Старший викладач
Інженер-системотехнік
050 689 52 97