Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Основи систем баз даних
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає надання студентам базових понять та огляду сучасного стану однієї з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій – організації роботи з базами даних та інформаційними системами. У ході навчання студенти отримають теоретичні знання та технологічні навички, що є необхідними для логічного проектування автоматизованих інформаційних систем.
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук