Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Бази даних та інформаційні системи
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає набуття теоретичних та практичних знань в одній з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій – організації роботи з базами даних та інформаційними системами; основний наголос зроблено на реляційних базах даних. У ході навчання студенти отримають теоретичні знання та технологічні навички, що є необхідними для даталогічного та фізичного проектування автоматизованих інформаційних систем; ознайомляться з основними мовами запитів та вивчать деякі з них практично. У подальшому передбачається розробка студентами власних інформаційних систем різноманітного призначення.
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
практики