Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Основи системного аналізу
Кафедра: Iнформатики
Курс призначений для знайомства студентів з організаційно-методологічними засадами побудови і реінжинірингу комп’ютерних систем, зокрема інформаційних сховищ (з OLAP & Data mining). Розглядаються такі механізми системного аналізу як методи подання знань при концептуальному моделюванні предметних областей, методи експерт-ного аналізу та оцінювання об’єктів, об’єктні моделі подання знань, еталонна модель POSIX-сумісного середовища відкритих систем з відомими функціональними (вертикальними) профілями та мови класичних та кольорових мереж Петрі.
викладачі
лекції