Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Вступ до Java EE
Кафедра: Мережних технологій
Курс передбачає ознайомлення студентів з платформою Java ЕЕ для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання кількох практичних проектів. В ході навчання студенти опановують наступні технології: Spring, Servlets, JSP, JSTL, DI, AOP, Hibernate, JPA, ORM, EJB
структура
Триместр 6
Кредити: 4.5 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі