Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Нереляційні бази даних
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає ознайомлення з сучасним станом розробки нереляційних підходів до організації баз даних. Під час навчання студенти ознайомляться з основними концепціями напряму NoSQL, що дасть змогу оцінювати переваги та недоліки різних моделей і обирати найбільш відповідну модель для кожного конкретного проекту. Крім того, студенти отримають теоретичні знання та практичні навички роботи з однією з найпопулярніших NoSQL СКБД Mongo
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук