Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Введення в Хмарні технологі
Кафедра: Мережних технологій
Метою курсу є ознайомлення студентів з «Хмарними технологіями» та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі «хмарних технологій» та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними «хмарними системами» такими як Google App Engine та Windows Azure.
структура
Триместр 4
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Доцент
Доктор технічних наук, доцент
1-329