Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Веб-технології
Кафедра: Мережних технологій
Курс присвячено актуальним методам, інструментам та технологіям в області веб-програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів зі структурою та принципами Веб (базовими поняттями, архітектурою, стандартами та протоколами) і ключовими технологіями мережі Веб. Зокрема в рамках курсу розглядаються історичні передумови, структура і принципи роботи веб, використовувані протоколи і способи адресації, основні проблеми і напрямки розвитку веб-технологій, засоби розробки на стороні клієнта (HTML, CSS, Javascript, Java-аплети, програмні компоненти ActiveX Controls, інтерактивні мультимедійні об’єкти Flash тощо), а також засоби проектування і створення програмного забезпечення веб-сайтів на стороні сервера (мови PHP, ASP.NET, JSP, Python, засоби доступу до баз даних та інші).
структура
Триместр 3
Кредити: 4 кредити ЄКТС
Навантаження: 3 год/тиждень
Форма контролю: Залік
викладачі
лекції
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук