Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про курс
Додаткові розділи дискретної математики
Кафедра: Математики
В курс входять розділи, що не увійшли до базового курсу «Дискретна математика», а саме: потужність множин, обходи в графах, розфарбування графів, теорія автоматів. Містить математичні основи комп’ютерних наук. Метою курсу є забезпечення студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: основи комп’ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування, теорія складності алгоритмів.
викладачі
лекції
teachers photo
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук