Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Глибовець Микола Миколайович
Декан факультету інформатики
Доктор фіз-мат. наук, професор
1-302
(044) 463-69-85
курси
Кафедра: Iнформатики
Знання та практичний досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити можливості студентів при засвоєнні комплексу спеціальних дисциплін пов’язаних із програмуванням та написанні курсових і дипломних проектів
Кафедра: Iнформатики
Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" призначаються для науково-дослідної, науково-педагогічної й інноваційної діяльності. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку. Далі зазначається що на посади науково-педагогічних працівників вибираються по конкурсу, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури й аспірантури. Виходячи з цього, у програму магістерської …
Кафедра: Iнформатики
Методика побудови комп’ютерних алгоритмів. Математичний апарат аналізу алгоритмів, поняття ефективності алгоритмів, базові алгоритми розв’язання типових класів задач. Основні методи розв’язання задач: «розділяй і пануй», бектрекінг, символьні обчислення, використання евристик.